Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu icecasinobonus.top oraz obowiązki użytkowników.

Poprzez korzystanie z serwisu, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin w całości.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis icecasinobonus.top jest platformą internetową, która umożliwia użytkownikom:

  • wyszukiwanie informacji
  • publikowanie treści
  • uczestnictwo w interaktywnych funkcjach

1.2. Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Obowiązki użytkowników

2.1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego oraz niniejszego regulaminu.

2.2. Użytkownik nie może publikować treści:

  • obraźliwych, nieprawdziwych lub szkalujących innych użytkowników
  • zawierających treści pornograficzne, nielegalne lub naruszające prawa autorskie
  • promujących przemoc, nietolerancję lub nienawiść

2.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści przez niego publikowane oraz za udostępnianie swoich danych osobowych.

3. Ochrona danych osobowych

3.1. Serwis icecasinobonus.top stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników.

  • Nazwa strony: icecasinobonus.top
  • Adres email do kontaktu: [adres email]

4. Prawa autorskie

4.1. Użytkownik, publikując treści na serwisie, udziela serwisowi icecasinobonus.top bezpłatnej licencji na korzystanie z tych treści.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania treści naruszających prawa autorskie innych osób.